ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู summer 3 วัน 1 คืน

รหัสสินค้า : 7C2244

กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ เกาหลี เกาะเชจู

3 วัน 1 คืน

 โดยสายการบิน JEJU AIR


  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   


 
วันที่ 1  = พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
 
วันที่ 2 = เดินทางถึงสนามบินเจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - โชว์กายกรรม  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค  - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์
 
วันที่ 3 = ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - ออกจากสนามบินเจจู - กรุงเทพ
 
 

 

 กำหนดเดินทาง

19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62                      ราคา   6,900

20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62                      ราคา   6,300

21 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62                      ราคา   5,700

22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62                      ราคา   5,700

23 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62                      ราคา   5,700

24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62                      ราคา   5,700

25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62                      ราคา   6,300

26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62                      ราคา   9,900

27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62                      ราคา   7,900

28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62                      ราคา   6,300

29 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62                      ราคา   5,700

30 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

31 ก.ค. 62 - 02 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

01 ส.ค. 62 - 03 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

02 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62                      ราคา   6,900

03 ส.ค. 62 - 05 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

04 ส.ค. 62 - 06 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

05 ส.ค. 62 - 07 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

06 ส.ค. 62 - 08 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

07 ส.ค. 62 - 09 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

08 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

09 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62                      ราคา   9,900

10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62                      ราคา   7,900

11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

12 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

13 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62                      ราคา   6,900

17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

19 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

20 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62                      ราคา   6,900

24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

25 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

26 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

27 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62                      ราคา   5,700

29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62                      ราคา   6,300

30 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

31 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

01 ก.ย. 62 - 03 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

02 ก.ย. 62 - 04 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

03 ก.ย. 62 - 05 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

04 ก.ย. 62 - 06 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

05 ก.ย. 62 - 07 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

06 ก.ย. 62 - 08 ก.ย. 62 -                    ราคา   7,500

07 ก.ย. 62 - 09 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

08 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

09 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

10 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 -                    ราคา   7,500

14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

16 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

17 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 -                    ราคา   7,500

21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

22 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

23 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

24 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

25 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,300

26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 -                    ราคา   7,500

28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 -                    ราคา   6,900

29 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62                       ราคา   6,300

30 ก.ย. 62 - 02 ต.ค. 62                       ราคา   6,300

01 ต.ค. 62 - 03 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

02 ต.ค. 62 - 04 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

03 ต.ค. 62 - 05 ต.ค. 62                       ราคา   8,300

04 ต.ค. 62 - 06 ต.ค. 62                       ราคา   8,900

05 ต.ค. 62 - 07 ต.ค. 62                       ราคา   8,300

06 ต.ค. 62 - 08 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

07 ต.ค. 62 - 09 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

08 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

09 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62                       ราคา   8,300

11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62                       ราคา   11,900

12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62                       ราคา   10,900

13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62                       ราคา   8,300

14 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

15 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62                       ราคา   8,300

18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62                       ราคา   8,900

19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62                       ราคา   8,300

20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62                       ราคา   8,300

25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62                       ราคา   8,900

26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62                       ราคา   8,300

27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

29 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62                       ราคา   7,700

30 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62                       ราคา   7,700

31 ต.ค. 62 - 02 พ.ย. 62                       ราคา   8,300

01 พ.ย. 62 - 03 พ.ย. 62                      ราคา   7,900

02 พ.ย. 62 - 04 พ.ย. 62                      ราคา   7,300

03 พ.ย. 62 - 05 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

04 พ.ย. 62 - 06 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

05 พ.ย. 62 - 07 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

06 พ.ย. 62 - 08 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

07 พ.ย. 62 - 09 พ.ย. 62                      ราคา   7,300

08 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62                      ราคา   7,900

09 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62                      ราคา   7,300

10 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

12 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62                      ราคา   7,300

15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62                      ราคา   7,900

16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62                      ราคา   7,300

17 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

18 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

19 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62                      ราคา   7,300

22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62                      ราคา   7,900

23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62                      ราคา   7,300

24 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

25 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

26 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

27 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62                      ราคา   6,700

28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62                      ราคา   7,300

29 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62                       ราคา   7,900

30 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62                       ราคา   7,300

 

 

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com