ทัวร์ญี่ปุ่น สกี OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : XJ126

ธันวาคม 62 | มกราคม 63

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO

5 วัน 3 คืน


 

  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันแรก - กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610  >>  DMK - KIX  >>  14:10 - 21:55
 
วันที่สอง - ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บานชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ - ช้อปปิ้ง

วันที่สาม - เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่สี่ - อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึคียว - โอซาก้า– เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ -  สนามบินคันไซ

วันที่ห้า - สนามบิน คันไซ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 >>  KIX - DMK >>  23:55 - 03:50 

 

 กำหนดเดินทาง

30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม ราคา  28,888

01-06 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันชาติ,วันพ่อ)

02-07 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันชาติ,วันพ่อ)

03-08 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันชาติ,วันพ่อ)

04-09 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันชาติ,วันพ่อ)

05-10 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันชาติ,วันพ่อ)

06-11 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันรัฐธรรมนูญ)

07-12 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันรัฐธรรมนูญ)

08-13 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันรัฐธรรมนูญ)

09-14 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันรัฐธรรมนูญ)

10-15 ธันวาคม ราคา  28,888 (วันรัฐธรรมนูญ)

11-16 ธันวาคม ราคา  28,888 

12-17 ธันวาคม ราคา  28,888

13-18 ธันวาคม ราคา  28,888

14-19 ธันวาคม ราคา  28,888

15-20 ธันวาคม ราคา  28,888

16-21 ธันวาคม ราคา  28,888

17-22 ธันวาคม ราคา  28,888

18-23 ธันวาคม ราคา  28,888

19-24 ธันวาคม ราคา  28,888

20-25 ธันวาคม ราคา  28,888

21-26 ธันวาคม ราคา  28,888

22-27 ธันวาคม ราคา  29,888

23-28 ธันวาคม  ราคา  29,888

24-29 ธันวาคม ราคา  33,888

25-30 ธันวาคม ราคา  33,888

26-31 ธันวาคม ราคา  33,888

27 ธันวาคม 62 - 01 มกราคม 63  ราคา  33,888 (NEWYEAR)

28 ธันวาคม 62 - 02 มกราคม 63  ราคา  36,888 (NEWYEAR)

29 ธันวาคม 62 - 02 มกราคม 63  ราคา  36,888 (NEWYEAR)

30 ธันวาคม 62 - 03 มกราคม 63  ราคา  36,888 (NEWYEAR)

31 ธันวาคม 62 - 04 มกราคม 63  ราคา  33,888 (NEWYEAR)


 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าเกี่ยวข้อง

WPTG0210H

สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

 
฿ 89,900 ฿ 89,900

ZMAN02

สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน l ธันวาคม l มกราคม 63

 
฿ 49,999 ฿ 49,999

WPTG0310M

สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม-63

 
฿ 99,900 ฿ 99,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com