ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY ฮอกไกโด HOKKAIDO SLOW LIFE

รหัสสินค้า : HJH-XJ53-B03

กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน

หมวดหมู่ : EVENT HOKKAIDO JAPAN

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

5 วัน 3 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันแรก  สนามบินดอนเมือง (-- / -- / --)
 
วันที่สอง  สนามบินชิโตเซะ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หุบเขาจิโกคุดานิ - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมี สีน้ำตาล -คิโรโระ  รีสอร์ท - อาบน้ำแร่ - อาหารอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ (บริการบนเครื่อง/ L / D)
 
วันที่สาม เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -DUTY FREE  - ถนนทานุกิโคจิ  (B / อิสระ /อิสระ)
 
วันที่สี่  ตลาดโจไก อิจิบะ -  อิสระท่องเที่ยว (B / อิสระ / อิสระ)
 
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซะ -  กรุงเทพฯ


 

 

 กำหนดเดินทาง

01 ก.ย. 62 - 05 ก.ย. 62      ราคา     24,876

04 ก.ย. 62 - 08 ก.ย. 62      ราคา     25,876

08 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62      ราคา     24,876

15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62      ราคา     24,876

18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62      ราคา     25,876

22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62      ราคา     24,876

25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62      ราคา     25,876

29 ก.ย. 62 - 03 ต.ค. 62      ราคา      25,876

02 ต.ค. 62 - 06 ต.ค. 62      ราคา      26,876

06 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62      ราคา      26,876

09 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62      ราคา      27,876

13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62      ราคา      27,876

16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62      ราคา      26,876

20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62      ราคา      26,876

23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62      ราคา      27,876

26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62      ราคา      26,876

27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62      ราคา      26,876

28 ต.ค. 62 - 01 พ.ย. 62      ราคา      25,876

29 ต.ค. 62 - 02 พ.ย. 62      ราคา      25,876

30 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62      ราคา      25,876

31 ต.ค. 62 - 04 พ.ย. 62      ราคา      25,876

01 พ.ย. 62 - 05 พ.ย. 62      ราคา      23,876

02 พ.ย. 62 - 06 พ.ย. 62      ราคา      23,876

03 พ.ย. 62 - 07 พ.ย. 62      ราคา      23,876

04 พ.ย. 62 - 08 พ.ย. 62      ราคา      23,876

05 พ.ย. 62 - 09 พ.ย. 62      ราคา      23,876

06 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62      ราคา      23,876

07 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62      ราคา      23,876

08 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62      ราคา      23,876

09 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62      ราคา      23,876

10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62      ราคา      23,876

11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62      ราคา      23,876

12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62      ราคา      23,876

13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62      ราคา      23,876

14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62      ราคา      23,876

15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62      ราคา      23,876

16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62      ราคา      23,876

17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62      ราคา      23,876

18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62      ราคา      23,876

19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62      ราคา      23,876

20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62      ราคา      23,876

21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62      ราคา      23,876

22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62      ราคา      23,876

 

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าเกี่ยวข้อง

WPTG0310M

สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม-63

 
฿ 99,900 ฿ 99,900

WPTG0210H

สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม

 
฿ 89,900 ฿ 89,900

ZMAN02

สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน l ธันวาคม l มกราคม 63

 
฿ 49,999 ฿ 49,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com