รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คุมาโมตะ นางาซากิ

5 วัน 3 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันแรก  >  (ฺ-/-/-)
สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ SL314 DMK-FUK 23.40/23.55 - 07.00/07.25                                                                                                

วันที่สอง  >  (-/L/-)
สนามบินฟุกุโอกะ-เมืองเปปปุ-บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8-เมืองคุมาโมตะ-เมืองนางาซากิ

วันที่สาม  >  (B/-/-)
เอิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช

วันที่สี่  >  (B/-/-)
เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต-ฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-ดิวตรี้ฟรี-ห้างคาแนลซิตี้

วันที่ห้า  >  (ฺฺB/-/-)
สนามบินฟุกุโอกะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ FUK-DMK 07.50/07.55/08.25 - 11.55/12.00/12.30


 

 กำหนดเดินทาง


10-14 เมษายน 2562 ราคา 25,888.-

11-15 เมษายน 2562 ราคา 28,888.-

12-16 เมษายน 2562 ราคา 29,888.-

13-17 เมษายน 2562 ราคา 28,888.-

14-18 เมษายน 2562 ราคา 27,888.-

15-19 เมษายน 2562 ราคา 26,888.-

16-20 เมษายน 2562 ราคา 26,888.-

17-21 เมษายน 2562 ราคา 26,888.-

18-22 เมษายน 2562 ราคา 26,888.-

19-23 เมษายน 2562 ราคา 19,999.-

20-24 เมษายน 2562 ราคา 19,999.-

21-25 เมษายน 2562 ราคา 19,999.-

22-26 เมษายน 2562 ราคา 19,999.-

11-15 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

12-16 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

14-18 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

15-19 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

16-20 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,888.-

17-21 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

18-22 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

19-23 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

21-25 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

22-26 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

23-27 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

24-28 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

25-29 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

26-30 พฤษภาคม 2562 ราคา 19,999.-

28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

01-05 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

07-11 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

08-12 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

14-18 มิถุนายน 2562 ราคา 19,888.-

15-19 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

21-25 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

22-26 มิถุนายน 2562 ราคา 19,999.-

28 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 ราคา 19,999.-

29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562 ราคา 19,999.-

05-09 กรกฎาคม 2562 ราคา 19,999.-

06-10 กรกฎาคม 2562 ราคา 19,999.-

12-16 กรกฎาคม 2562 ราคา 26,888.-

13-17 กรกฎาคม 2562 ราคา 26,888.-

19-23 กรกฎาคม 2562 ราคา 26,888.-

20-24 กรกฎาคม 2562 ราคา 26,888.-

26-30 กรกฎาคม 2562 ราคา 26,888.-

27-31 กรกฎาคม 2562 ราคา 26,888.-

02-06 สิงหาคม 2562 ราคา 26,888.-

03-07 สิงหาคม 2562 ราคา 26,888.-

09-13 สิงหาคม 2562 ราคา 26,888.-

10-14 สิงหาคม 2562 ราคา 26,888.-

16-20 สิงหาคม 2562 ราคา 19,999.-

17-21 สิงหาคม 2562 ราคา 19,999.-

23-27 สิงหาคม 2562 ราคา 19,999.-

24-28 สิงหาคม 2562 ราคา 19,999.-

30 สิงหาคม-03 กันยายน 2562 ราคา 19,999.-

31 สิงหาคม-04 กันยายน 2562 ราคา 19,888.-

06-10 กันยายน 2562 ราคา 19,999.-

07-11 กันยายน 2562 ราคา 19,999.-

13-17 กันยายน 2562 ราคา 19,999.-

14-18 กันยายน 2562 ราคา 19,999.-

20-24 กันยายน 2562 ราคา 19,999.-

21-25 กันยายน 2562 ราคา 19,999.-

27 กันยายน-01 ตุลาคม 2562 ราคา 19,999.-

28 กันยายน-02 ตุลาคม 2562 ราคา 19,999.-

01-05 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

02-06 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

03-07 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

04-08 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

05-09 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

06-10 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

07-11 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

08-12 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

09-13 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

10-14 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

11-15 ตุลาคม 2562 ราคา 28,888.-

12-16 ตุลาคม 2562 ราคา 28,888.-

13-17 ตุลาคม 2562 ราคา 28,888.-

14-18 ตุลาคม 2562 ราคา 28,888.-

15-19 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

16-20 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

17-21 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

18-22 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

19-23 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

20-24 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

21-25 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

22-26 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

23-27 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

24-28 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

25-29 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-

26-30 ตุลาคม 2562 ราคา 25,888.-


 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

GO1VTEFD002

มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน

 
฿ 13,888 ฿ 13,888
New

WTG0909L

ม.ค. | ก.พ. | เม.ย. | พ.ค.

 
฿ 66,900 ฿ 66,900

GO1SIN-SQ004

ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.

 
฿ 13,900 ฿ 13,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com