ทัวร์ ญี่ปุ่น HAPPY FUKUOKA สุโก่ย 555 - 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : HJFSL53A02

เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ ญี่ปุ่น 

5 วัน 3 คืน



  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   



วันแรก  >  สนามบินดอนเมือง                                                                                                         

วันที่สอง  >  สนามบินฟูกุโอกะ – เมืองฟูกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้าน ยูฟุอิน ฟลอรัล - เมืองเปปปุ – บ่อน้ำพุร้อน – การแช่ออนเซ็นธรรมชาติ

วันที่สาม  >  เมืองเบปปุ – เมืองคิตะคิวชู – ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ณ สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเทนจิน – ห้างคาแนลซิตี้

วันที่สี่  >  เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู – โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ฟูกุโอกะ

วันที่ห้า  >  สนามบินฟูกุโอกะ – สนามบินดอนเมือง


 

 กำหนดเดินทาง

วันที่ 09-13 เมษายน 62  ราคา  24,555
วันที่ 14-18 เมษายน 62  ราคา  27,555
วันที่ 15-19 เมษายน 62  ราคา  26,555
วันที่ 18-22 เมษายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 20-24 เมษายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 30 เม.ย.-04 พ.ค. 62  ราคา  26,555
วันที่ 02-06 พฤษภาคม 62  ราคา  26,555
วันที่ 14-18 พฤษภาคม 62  ราคา  22,555
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 62  ราคา  22,555
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 62  ราคา  19,987
วันที่ 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 62  ราคา  19,987
วันที่ 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62  ราคา  22,555
วันที่ 01-05 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 04-08 มิถุนายน 62  ราคา  19,987
วันที่ 06-10 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 08-12 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 11-15 มิถุนายน 62  ราคา  19,987
วันที่ 13-17 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 15-19 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 18-22 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 20-24 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 22-26 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 25-29 มิถุนายน 62  ราคา  22,555
วันที่ 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62  ราคา  22,555
วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 62  ราคา  22,555

 

 


 



  

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com