ทัวร์ เกาหลี หน้าร้อน อ้อนรัก 6 วัน 3 คืน แอร์เอเชีย (ดึก)

รหัสสินค้า : ICN39

พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ เกาหลี

6 วัน 3 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันที่ 1 >  
ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2 >  (-/L/D)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON 

วันที่ 3 >  (B/L/D)
วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาลัยอีฮวา – ย่านอีแด พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)

วันที่ 4 >  (B/L/-)
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี -  พระราชวังชางด็อกกุง – วัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตึกซัมซีกิล - ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง      

วันที่ 5 >  (B/L/-)   
โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ- พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน

วันที่ 6 >  (-/-/-) 
เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

 

 กำหนดเดินทาง

01 – 06 พฤษภาคม 2562 ราคา 17,999

02 – 07 พฤษภาคม 2562 ราคา 15,999

08 – 13 พฤษภาคม 2562 ราคา 16,999

09 – 14 พฤษภาคม 2562 ราคา 17,999

15 – 20 พฤษภาคม 2562 ราคา 17,999

16 – 21 พฤษภาคม 2562 ราคา 16,999

17 – 22 พฤษภาคม 2562 ราคา 16,999

18 – 23 พฤษภาคม 2562 ราคา 17,999

22 – 27 พฤษภาคม 2562 ราคา 15,999

23 – 28 พฤษภาคม 2562 ราคา 15,999

29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 ราคา 15,999

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 ราคา 15,999

05 – 10 มิถุนายน 2562 ราคา 13,999

07 – 11 มิถุนายน 2562 ราคา 14,999

12 – 17 มิถุนายน 2562 ราคา 14,999

13 – 18 มิถุนายน 2562 ราคา 14,999

19 – 24 มิถุนายน 2562 ราคา 14,999

20 – 25 มิถุนายน 2562 ราคา 14,999

26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 ราคา 14,999

27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 ราคา 14,999

03 – 08 กรกฎาคม 2562 ราคา 15,999

04 – 09 กรกฎาคม 2562 ราคา 15,999

10 – 15 กรกฎาคม 2562 ราคา 15,999

11 – 16 กรกฎาคม 2562 ราคา 15,999

16 – 21 กรกฎาคม 2562 ราคา 17,999

17 – 22 กรกฎาคม 2562 ราคา 15,999

18 – 23 กรกฎาคม 2562 ราคา 15,999

24 – 29 กรกฎาคม 2562 ราคา 17,999

25 – 30 กรกฎาคม 2562 ราคา 16,999

26 – 31 กรกฎาคม 2562 ราคา 16,999

27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 ราคา 17,999

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 ราคา 15,999

01 – 06 สิงหาคม 2562 ราคา 15,999

06 – 11 สิงหาคม 2562 ราคา 15,999

07 – 12 สิงหาคม 2562 ราคา 17,999

08 – 13 สิงหาคม 2562 ราคา 15,999

09 – 14 สิงหาคม 2562 ราคา 17,999

14 – 19 สิงหาคม 2562 ราคา 15,999

15 – 20 สิงหาคม 2562 ราคา 15,999

21 – 26 สิงหาคม 2562 ราคา 15,999

22 – 27 สิงหาคม 2562 ราคา 15,999

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 ราคา 15,999

29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 ราคา 15,999

04 – 09 กันยายน 2562 ราคา 14,999

05 – 10 กันยายน 2562 ราคา 14,999

11 – 16 กันยายน 2562 ราคา 14,999

12 – 17 กันยายน 2562 ราคา 14,999

18 – 23 กันยายน 2562 ราคา 14,999

19 – 24 กันยายน 2562 ราคา 14,999

25 – 30 กันยายน 2562 ราคา 14,999

26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 ราคา 14,999

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com