ทัวร์ เกาหลี หนีรัก มาพักร้อน 5 วัน 3 คืน แอร์เอเชีย (3ทุ่ม)

รหัสสินค้า : ICN37

มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ เกาหลี

5 วัน 3 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันที่ 1 >  
ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2 >  (B/L/D)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน - คลองอาร่า - สะพานกระจกใสกิมโป – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - เมืองยงอิน - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เมืองโซล - ย่านทงแดมุน … พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN 

วันที่ 3 >  (B/L/-)
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ย่านอินซาดง – ตึกซัมจีกิล - พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง   

วันที่ 4 >  (B/L/D)
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - พิพิธภัณฑ์สามมิติ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย– สวนฮานึล – เมืองอินชอน – ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอน         

วันที่ 5 >  (-/-/-)   
เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

 

 กำหนดเดินทาง

03 – 07 มิถุนายน 2562  ราคา  13,999

04 – 08 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

05 – 09 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

06 – 10 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

07 – 11 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

08 – 12 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

09 – 13 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

10 – 14 มิถุนายน 2562  ราคา  13,999

11 – 15 มิถุนายน 2562  ราคา  12,999

12 – 16 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

13 – 17 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

14 – 18 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

15 – 19 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

16 – 20 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

17 – 21 มิถุนายน 2562  ราคา  13,999

18 – 22 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

19 – 23 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

20 – 24 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

21 – 25 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

22 – 26 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

23 – 27 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

24 – 28 มิถุนายน 2562  ราคา  13,999

25 – 29 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

26 – 30 มิถุนายน 2562  ราคา  14,999

27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562  ราคา  14,999

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562  ราคา  14,999

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562ฃ  ราคา  14,999

30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2562  ราคา  14,999

01 – 05 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

02 – 06 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

03 – 07 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

04 – 08 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

05 – 09 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

06 – 10 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

07 – 11 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

08 – 12 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

09 – 13 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

10 – 14 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

11 – 15 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

12 – 16 กรกฎาคม 2562  ราคา  15,999

13 – 17 กรกฎาคม 2562  ราคา  16,999

14 – 18 กรกฎาคม 2562  ราคา  15,999

15 – 19 กรกฎาคม 2562  ราคา  15,999

16 – 20 กรกฎาคม 2562  ราคา  15,999

17 – 21 กรกฎาคม 2562  ราคา  15,999

18 – 22 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

19 – 23 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

20 – 24 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

21 – 25 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

22 – 26 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

23 – 27 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

24 – 28 กรกฎาคม 2562  ราคา  14,999

25 – 29 กรกฎาคม 2562  ราคา  16,999

26 – 30 กรกฎาคม 2562  ราคา  15,999

27 – 31 กรกฎาคม 2562  ราคา  15,999

01 – 05 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

02 – 06 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

03 – 07 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

04 – 08 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

05 – 09 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

06 – 10 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

07 – 11 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

08 – 12 สิงหาคม 2562  ราคา  16,999

09 – 13 สิงหาคม 2562  ราคา  16,999

10 – 14 สิงหาคม 2562  ราคา  16,999

11 – 15 สิงหาคม 2562  ราคา  16,999

12 – 16 สิงหาคม 2562  ราคา  16,999

13 – 17 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

14 – 18 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

15 – 19 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

16 – 20 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

17 – 21 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

18 – 22 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

19 – 23 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

20 – 24 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

21 – 25 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

22 – 26 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

23 – 27 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

24 – 28 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

25 – 29 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

26 – 30 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

27 – 31 สิงหาคม 2562  ราคา  15,999

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562  ราคา  15,999

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562  ราคา  15,999

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562  ราคา  15,999

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562  ราคา  15,999

01 – 05 กันยายน 2562  ราคา  14,999

02 – 06 กันยายน 2562  ราคา  14,999

03 – 07 กันยายน 2562  ราคา  14,999

04 – 08 กันยายน 2562  ราคา  14,999

05 – 09 กันยายน 2562  ราคา  14,999

06 – 10 กันยายน 2562  ราคา  14,999

07 – 11 กันยายน 2562  ราคา  14,999

08 – 12 กันยายน 2562  ราคา  14,999

09 – 13 กันยายน 2562  ราคา  14,999

10 – 14 กันยายน 2562  ราคา  14,999

11 – 15 กันยายน 2562  ราคา  14,999

12 – 16 กันยายน 2562  ราคา  14,999

13 – 17 กันยายน 2562  ราคา  14,999

14 – 18 กันยายน 2562  ราคา  14,999

15 – 19 กันยายน 2562  ราคา  14,999

16 – 20 กันยายน 2562  ราคา  14,999

17 – 21 กันยายน 2562  ราคา  14,999

18 – 22 กันยายน 2562  ราคา  14,999

19 – 23 กันยายน 2562  ราคา  14,999

20 – 24 กันยายน 2562  ราคา  14,999

21 – 25 กันยายน 2562  ราคา  14,999

22 – 26 กันยายน 2562  ราคา  14,999

23 – 27 กันยายน 2562  ราคา  14,999

24 – 28 กันยายน 2562  ราคา  14,999

25 – 29 กันยายน 2562  ราคา  14,999

26 – 30 กันยายน 2562  ราคา  14,999

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com