ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : HKG-Disney

เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง เซินเจิ้น

4 วัน 2 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันที่ 1 >  ฮ่องกง  -  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์   -  เซิ่นเจิ้น

วันที่ 2 >  วัดเทพเจ้ากวนอู  -  ร้านบัวหิมะ  -  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา   -  ร้านหยก  - ช้อปปิ้งหลอหวู่  -  โชว์ม่านน้ำ

วันที่ 3 >  เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ -  จิวเวลรี่  - วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว  -  ช้อปปิ้งถนน นาทาน 

วันที่ 4 >  ฮ่องกง  -  กรุงเทพฯ


 

 กำหนดเดินทาง


PERIODราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  2-18 ปี
04-07 เมษายน 2562
วันจักรี
11,99913,999
21-24 เมษายน 256210,99912,999
24-27 เมษายน 25629,99911,999
25-28 เมษายน 256210,99912,999
28 เมษายน-01พฤษภาคม 256210,99912,999
30 เมษายน-03พฤษภาคม 2562
วันแรงงาน
11,99913,999
01-04 พฤษภาคม 2562 
วันแรงงาน
11,99913,999
02-05 พฤษภาคม 256210,99912,999
05-08 พฤษภาคม 2562
บรมราชาภิเษก ร.10
11,99913,999
09-12 พฤษภาคม 256210,99912,999
12-15 พฤษภาคม 25629,99911,999
16-19 พฤษภาคม 256210,99912,999
17-20 พฤษภาคม 2562
วิสาขบูชา
12,99914,999
17-20 พฤษภาคม 2562
วิสาขบูชา
12,99914,999
20-23 พฤษภาคม 2562
ชดเชยวิสาขบูชา
11,99913,999
23-26 พฤษภาคม 256210,99912,999
26-29 พฤษภาคม 25629,99911,999
30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 256210,99912,999
02-05 มิถุนายน 256210,99912,999
06-09 มิถุนายน 256210,99912,999
09-12 มิถุนายน 25629,99911,999
13-16 มิถุนายน 256210,99912,999
16-19 มิถุนายน 256210,99912,999
20-23 มิถุนายน 25629,99911,999
23-26 มิถุนายน 256210,99912,999
27-30 มิถุนายน 256210,99912,999
04-07 กรกฎาคม 256210,99912,999
11-14 กรกฎาคม 25629,99911,999
14-17 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา
11,99913,999
15-18 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา
11,99913,999
16-19 กรกฎาคม 2562
อาสาฬหบูชา
11,99913,999
18-21 กรกฎาคม 2562
10,99912,999
21-24 กรกฎาคม 256210,99912,999
25-28 กรกฎาคม 2562
9,99911,999
26-29 กรกฎาคม 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
12,99914,999
29 กรกฎาคม-1สิงหาคม10,99912,999
   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ 1,500 บาท/ท่านชำระพร้อมค่าทัวร์ ( กรณีผู้เดินทางมีวีซ่าเดี่ยวแล้วหรือต้องการทำวีซ่าเดี่ยวแยกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการทำวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท ตามโปรแกรม เนื่องจากค่าวีซ่าเดิมตามโปรแกรมเป็นค่าบริการแบบเหมากรุ๊ป)

 

** ตามเงื่อนไขของเมืองจีนผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 18 ปี คิดเป็นราคาเด็ก **
ทารกอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ คิดเฉพาะค่าธรรมเนียมจากสายการบิน คนละ 6,900 บาท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทารก ตามค่าธรรมเนียมของสายการบิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com