ทัวร์ เวียดนามใต้ ทะเลทรายดาลัด 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : VZDLI01

เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ เวียดนามใต้ ทะเลทรายดาลัด

3 วัน 2 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันที่ 1  >  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้า-ทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง (VZ940 BKK-DLI :11.10-12.55)

วันที่ 2  >  เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่-นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม-เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด

วันที่ 3  >  เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ (VZ941 DLI-BKK : 13.35-15.20)

 


 

 กำหนดเดินทาง

24-26 เมษายน 2562  ราคา  8,999

26-28 เมษายน 2562  ราคา  9,999

08-10 พฤษภาคม 2562  ราคา  8,999

10-12 พฤษภาคม 2562  ราคา  9,999

15-17 พฤษภาคม 2562  ราคา  8,999

17-19 พฤษภาคม 2562  ราคา  9,999

22-24 พฤษภาคม 2562  ราคา  8,999

24-26 พฤษภาคม 2562  ราคา  9,999

08-10 มิถุนายน 2562  ราคา  9,999

12-14 มิถุนายน 2562  ราคา  8,999

14-16 มิถุนายน 2562  ราคา  9,999

19-21 มิถุนายน 2562  ราคา  8,999

26-28 มิถุนายน 2562  ราคา  8,999

03-05 กรกฎาคม 2562  ราคา  8,999

08-10 กรกฎาคม 2562  ราคา  8,999

10-12 กรกฎาคม 2562  ราคา  8,999

20-22 กรกฎาคม 2562  ราคา  9,999

22-24 กรกฎาคม 2562  ราคา  8,999

24-26 กรกฎาคม 2562  ราคา  8,999

31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562  ราคา  8,999

05-07 สิงหาคม 2562  ราคา  8,999

07-09 สิงหาคม 2562  ราคา  8,999

14-16 สิงหาคม 2562  ราคา  8,999

17-19 สิงหาคม 2562  ราคา  9,999

21-23 สิงหาคม 2562  ราคา  8,999

28-30 สิงหาคม 2562  ราคา  8,999

04-06 กันยายน 2562  ราคา  8,999

11-13 กันยายน 2562  ราคา  8,999

14-16 กันยายน 2562  ราคา  9,999

20-22 กันยายน 2562  ราคา  9,999

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com