ทัวร์ญี่ปุ่น ลาเวนเดอร์ สุโก่ย 555 - 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : XJ117

มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ ญี่ปุ่น 

5 วัน 3 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   


 

1  >  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ ญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ600 ( 23.45-08.00+1 น.)

2  >  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ-โกเท็มบะ แฟคตอรี่ เอ้าท์เลท-ออนเซ็นธรรมชาติ

3  >  ภูเขาไฟูจิ-พิธีชงชาญี่ปุ่น-ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์-โตเกียว-ช๊อปปิ้งชินจูกุ-ช๊อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้

4  >  อิสระช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์แลนด์

5  >  สนามบินนาริตะ เที่ยวบินที่ XJ601 ( 09.15-13.45 น.)-สนามบินดอนเมือง

 

 

 กำหนดเดินทาง

01-05 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

02-06 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

03-07 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

04-08 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

05-09 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

06-10 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

07-11 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

08-12 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

09-13 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

10-14 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

11-15 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

12-16 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

13-17 มิถุนายน 2562  ราคา  18,555.-

14-18 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

15-19 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

16-20 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

17-21 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

18-22 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

19-23 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

20-24 มิถุนายน 2562  ราคา  18,555.-

21-25 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

22-26 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

23-27 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

24-28 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

25-29 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

26-30 มิถุนายน 2562  ราคา  19,555.-

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562  ราคา  19,555.-

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2562  ราคา  19,555.-

01-05 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

02-06 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

03-07 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

04-08 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

05-09 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

06-10 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

07-11 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

08-12 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

09-13 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

10-14 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

11-15 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

12-16 กรกฎาคม 2562  ราคา  20,555.-

13-17 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

14-18 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

15-19 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

16-20 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

17-21 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

18-22 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

19-23 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

20-24 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

21-25 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

22-26 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

23-27 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

25-29 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

26-30 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

27-31 กรกฎาคม 2562  ราคา  21,555.-

04-08 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

05-09 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

06-10 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

07-11 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

08-12 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

09-13 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

10-14 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

11-15 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

12-16 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

13-17 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

14-18 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

15-19 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

16-20 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

17-21 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

18-22 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

19-23 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

20-24 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

21-25 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

22-26 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

23-27 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

24-28 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

25-29 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

26-30 กันยายน 2562  ราคา  20,555.-

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562  ราคา  21,555.-

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562  ราคา  21,555.-

29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562  ราคา  21,555.-

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562  ราคา  21,555.-
 

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

WTG1110M-04

เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน

 
฿ 117,900 ฿ 117,900

HKG–SZX

เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.

 
฿ 6,999 ฿ 6,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com