ทัวร์ ญี่ปุ่น  TOKYO PINKMOSS สุโก่ย 555 - 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : NRT08

พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ ญี่ปุ่น 

5 วัน 3 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันที่ 1 > กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    (-/-/-)


วันที่  2 > กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) –  ไซตามะ –  คาวาโกเอะ  - หุบเขาพิงค์มอส - เอาท์เล็ท  
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)        (-/L/D)


วันที่ 3 > ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อาซากุสะ –  ชินกุจุ      (B/L/-)


วันที่ 4 > อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์     (B/-/-)


วันที่ 5 > สนามบินนาริตะ  – กรุงเทพ (ดอนเมือง)       (B/-/-)

 


FLIGHTS
THAI LION AIR (SL)

DEPARTURE FLIGHT:
SL 300 (01.00-09.10)

ARRIVAL FLIGHT:
SL 301 (11.00-16.45)


 

 กำหนดเดินทาง

08 – 12 พฤษภาคม 62  ราคา  21,555

09 – 13 พฤษภาคม 62  ราคา  21,555

10 – 14 พฤษภาคม 62  ราคา  21,555

11 – 15 พฤษภาคม 62  ราคา  20,555

15 – 19 พฤษภาคม 62  ราคา  23,555

16 – 20 พฤษภาคม 62  ราคา  26,555

22 – 26 พฤษภาคม 62  ราคา  21,555

23 – 27 พฤษภาคม 62  ราคา  21,555

24 – 28 พฤษภาคม 62  ราคา  21,555
 
25 – 29 พฤษภาคม 62  ราคา  20,555

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

01 – 05 มิถุนายน 62  ราคา  20,555

05 – 09 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

06 – 10 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

07 – 11 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

08 – 12 มิถุนายน 62  ราคา  20,555

12 – 16 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

13 – 17 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

14 – 18 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

15 – 19 มิถุนายน 62  ราคา  20,555

19 – 23 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

20 – 24 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

 21 – 25 มิถุนายน 62  ราคา  21,555 

**22 – 26 มิถุนายน 62  ราคา  19,555**

 26 – 30 มิถุนายน 62  ราคา  21,555

  27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 62  ราคา  21,555

  28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 62  ราคา  21,555
 

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

KRWE40

มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม

 
฿ 15,900 ฿ 15,900
New

KRWE39

มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม

 
฿ 14,900 ฿ 14,900
New

KXJ16

มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม

 
฿ 15,888 ฿ 15,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com