ทัวร์ ญี่ปุ่น TOKYO สุโก่ย 555 - 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : HJT-XW53-V03

มิ.ย. | ก.ค. | ต.ค. | ส.ค. | ก.ย.

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ ญี่ปุ่น 

5 วัน 3 คืน  ไฮไลท์ โปรแกรมเดินทาง   วันแรก  >  สนามบินดอนเมือง                                                                                                         

วันที่สอง  >  เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไคทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์  อาน้ำแร่ แช่ออนเซน  (-/SET BOX/D)

วันที่สาม  >  ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์    (B / L / อิสระ)

วันที่สี่  >  วัดอาซากุสะ – ฮาราจุกุ - โอไดบะ   ภูเขาไฟฟูจิ    (B / อิสระ/ อิสระ)

วันที่ห้า  >  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง        (B / อิสระ / --)


 

 กำหนดเดินทาง

04 – 08 มิ.ย. 62  ราคา  17,555.-
05 – 09 มิ.ย. 62  ราคา  21,555.-
06 – 10 มิ.ย. 62  ราคา  21,555.-
07 – 11 มิ.ย. 62  ราคา  20,555.-
11 – 15 มิ.ย. 62  ราคา  18,555.-
12 – 16 มิ.ย. 62  ราคา  21,555.-
13 – 17 มิ.ย. 62  ราคา  21,555.-
14 – 18 มิ.ย. 62  ราคา  20,555.-
18 – 22 มิ.ย. 62  ราคา  18,555.-
19 – 23 มิ.ย. 62  ราคา  21,555.-
20 – 24 มิ.ย. 62  ราคา  21,555.-
21 – 25 มิ.ย. 62  ราคา  20,555.-
25 – 29 มิ.ย. 62  ราคา  18,555.-
26 – 30 มิ.ย. 62  ราคา  21,555.-
27 – 01 ก.ค. 62  ราคา  21,555.-
28 – 02 ก.ค. 62  ราคา  20,555.-
02 – 06 ก.ค. 62  ราคา  18,555.-
03 – 07 ก.ค. 62  ราคา  21,555.-
04 – 08 ก.ค. 62  ราคา  21,555.-
05 – 09 ก.ค. 62  ราคา  20,555.-
09 – 13 ก.ค. 62  ราคา  22,555.-
10 – 14 ก.ค. 62  ราคา  22,555.-
11 – 15 ก.ค. 62  ราคา  22,555.-
12 – 16 ก.ค. 62  ราคา  23,555.-
16 – 20 ก.ค. 62  ราคา  25,555.-
17 – 21 ก.ค. 62  ราคา  23,555.-
18 – 22 ก.ค. 62  ราคา  22,555.-
19 – 23 ก.ค. 62  ราคา  21,555.-
23 – 27 ก.ค. 62  ราคา  20,555.-
24 – 28 ก.ค. 62  ราคา  22,555.-
25 – 29 ก.ค. 62  ราคา  25,555.-
26 – 30 ก.ค. 62  ราคา  25,555.-
30 – 03 ส.ค. 62  ราคา  22,555.-
31 – 04 ส.ค. 62  ราคา  23,555.-
01 – 05 ส.ค. 62  ราคา  23,555.-
02 – 06 ส.ค. 62  ราคา  23,555.-
06 – 10 ส.ค. 62  ราคา  25,555.-
07 – 11 ส.ค. 62  ราคา  29,555.-
08 – 12 ส.ค. 62  ราคา  29,555.-
09 – 13 ส.ค. 62  ราคา  29,555.-
13 – 17 ส.ค. 62  ราคา  24,555.-
14 – 18 ส.ค. 62  ราคา  25,555.-
15 – 19 ส.ค. 62  ราคา  25,555.-
16 – 20 ส.ค. 62  ราคา  24,555.-
20 – 24 ส.ค. 62  ราคา  25,555.-
21 – 25 ส.ค. 62  ราคา  25,555.-
22 – 26 ส.ค. 62  ราคา  25,555.-
23 – 27 ส.ค. 62  ราคา  25,555.-
27 – 31 ส.ค. 62  ราคา  22,555.-
28 – 01 ก.ย. 62  ราคา  23,555.-
29 – 02 ก.ย. 62  ราคา  23,555.-
30 – 03 ก.ย. 62  ราคา  23,555.-

 

 


   

083-837-6915

 

063-509-2602


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

WTG1110M-04

เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน

 
฿ 117,900 ฿ 117,900

HKG–SZX

เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.

 
฿ 6,999 ฿ 6,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com