เวียดนามกลาง ฮอยอัน สะพานมือ โดยทางรถ

83 จำนวนผู้เข้าชม  |  เวียดนาม

ประตูด่านผ่านแดนที่จะเข้าไปเวียดนาม "ลาวบาว"  เพราะเราะเดินทางมาจากทางจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย โดยผ่านจังหวัดสะหวันนะเขตของประเทศลาว แล้วมายังด่าน"ลาวบาว" เพื่อไยังประเทศเวียดนาม

 

 

อุโมงค์วิงห์ม็อก เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปีเพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องในสมัยสงครามเวียดนาม แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากันอพยพไปอยู่ในส่วนอื่นๆ ของประเทศ แต่ก็มีชาวบ้านจํานวนกว่า 300 คน ที่ยังอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์คนรูแห่งนี้เป็นเวลากว่า 5 ปี นับจากปี พ.ศ. 2509-2514 ภายในเครือข่ายอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตร นี้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีทางเข้าออกทั้งหมด 13 ทางแต่ละชั้นจะมีการสร้างเป็นห้องต่างๆ ทางซ้ายและขวา โดยชั้นแรกมีจุดเด่นน่าชมอยู่ที่ห้องที่ใช้คลอดเด็กทารกถึง 17 คน และชั้นที่สองเป็นส่วนที่ใช้ในการประชุมในสมัยสงคราม จากนั้นจะมีทางเดินลงสู่ชั้นที่ 3 ของอุโมงค์ อุโมงค์หวิงห์ม็อกสามารถเที่ยวชมได้ตลอดปี

พระราชวังไดนอย พระราชวังเว้ หรือนครจักรพรรดิ์ไดโนย (DaiNoi) ถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อในแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการที่ประเทศเวียดนาม ตกอยู่ในการปกครองของจีนมามากกว่าพันปีโดยรอบของพระราชวังแห่งนี้มีกําแพง ล้อมโดยรอบสามชั้นสําหรับกําแพงด้านนอกสุดถูกสร้างด้วยหิน, อิฐ, ดินโดยมีความสูงประมาณ 8 เมตร หนา 20 เมตร


วัดเทียนมู่
หรือเทพธิดาราม บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ําหอม ซึ่งเป็นวัดโบราณที่สวยที่สุดของกรุงเว้ ประกอบด้วยเจดีย์ศิลปะร่วมสมัย เวียดนาม - จีน สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปทองคําประดิษฐานอยู่ รอบเจดีย์มีระฆังทองแดงยักษ์หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม แผ่นศิลาจารึกยักษ์บนเต่าหินยักษ์ ประติมากรรมปูนปั้นตัวละครในนิยายสามก๊กขนาดใหญ่ ตุ๊กตาหินแกะสลัก รูปเซียนต่างๆ พระพุทธรูปเก่าแก่และรถเก๋งประวัติศาสตร์ที่เจ้าอาวาสใช้นั่งไปเผาตัวเองมรณภาพกลางกรุงไซง่อน เพื่อประท้วงผู้นําเวียดนามใต้ในอดีต

 

 

ถึงเมืองฮอยอัน จากนั้นนําท่าน นั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน (Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ําแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ นําชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุ ยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก


นําท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิวเมืองดานังได้สวยงามมาก

ภูเขา บานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วย รีสอร์ท โรงแรม นําท่านสู่จุดไฮไลต์นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ําไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน จากนั้น

นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม
พร้อมเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์ จุดเช็คอินสุดฮิตตอนนี้

 

สำหรับโปรแกรมขอนแก่น-เวียดนาม เดินทางปลอดภัย เที่ยวครบทุกโปรแกรมแน่นอนครับผม

เป็นภาพจากกล้องฟิล์มเพื่อนำภาพแบบย้อนยุค ให้ได้อารมณ์แก่การท่องเที่ยวภาพประทับใจยิ่งขึ้น

 

ท่านใดสนใจรายละเอียด ดูที่ลิ๊งค์ด่านล่างได้เลยครับ

https://www.kkltour.com/product/50443/kkl-vnt-c43

 

 

 

 


 

 

 
             
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
     083-837-6915 (คุณเหน่ง)  063-509-2602 (คุณนิว)
 

Powered by MakeWebEasy.com