เวียดนามเหนือ

65 จำนวนผู้เข้าชม  |  เวียดนาม

เมืองซาปา

 ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

 

 

หุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ่งท่านจะได้ ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ อันสวยงาม บนภูเขาเล็กๆ กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร นำท่านเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูก อันเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ ซึ่งทำเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียนมาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพของเมืองซาปา รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆ ในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที วิวหลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน โบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่ท่านได้มาชม

 

 

ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ 

หรือ โห่ฮว่านเกียม (Ho Hoan Kiem) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองฮานอย   

มีตํานานเล่าขานกันมาว่าในอดีต เลเหล่ย (Le Loi) ซึ่งภายหลังสถาปนาเป็นพระเจ้าเลท๋ายโต่(Le Thai To) ได้ดาบวิเศษจากเต่าศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบแห่งนี้ แล้วนำไปต่อสู้กับพวกหมิงจากจีนจนสามารถปลดปล่อยเวียดนามเป็นอิสระได้ จากนั้นพระองค์จึงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้แก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเท่านั้นขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของ พระองค์ แล้วกลับหายไปในทะเลสาบ

ตํานานดังกล่าวทําให้ที่แห่งนี้ได้ชื่อว่า ทะเลสาบคืนดาบ กลาง ทะเลสาบมีเจดีย์โบราณเรียกว่า ท้าบสั่ว (Thap Rua) หมายถึงหอคอยเต่า สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันยังมีหลายคนบอกว่าเห็นเต่า ตัวใหญ่อยู่ในทะเลสาบโห่ฮว่านเกี่ยมโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนฤดูกาลในทะเลสาบห่างจากชายฝั่งไปไม่ไกลมีเกาะเล็กๆ มีสะพานสีแดงสดเรียกว่า เทฮุก (The Huc) ข้ามไปถึงบนเกาะเป็นที่ตั้งของวัด หง็อกเซิน Ngoc Son) หรือวัดเนินหยก ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย

 

สุสานโฮจิมินห์ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ (ปิดไม่ให้ เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้

 

 

 
 
รับจัดทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ครบวงจร 
 
  
 
  
     083-837-6915 (คุณเหน่ง) ,  063-509-2602 (คุณนิว)

 

Powered by MakeWebEasy.com