ทัวร์กัมพูชา

เที่ยว นครวัด นครธม เมืองเสียมเรียบ ประเทศ กัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทัวร์นครวัด นครธม ปราสาท นครวัด ปราสาท บายน  

ธง กัมพูชา

ทัวร์ กัมพูชา

เส้นทาง ขอนแก่น - ช่องสะงำ - เสียมเรียบ

ผ่านด่าน V.I.P.

3 วัน 2 คืน

 
 4 ดาว
        รถตู้ / รถบัส
  ก.ก.

 

นครวัด นครธม

ปราสาทบันทายสรี ปราสามตาหรพม

โตนเลสาป วัดใหม่ ตลาดเสียมเรียบ

โชว์นางอัปสรา อาหารบุฟเฟต์ อินเตอร์

 
 
 

 

03 - 05 พ.ค. 626,500
27 - 29 ก.ค. 626,500
10 - 12 ส.ค. 626,500
05 - 07 ต.ค. 626,500

 


 

link page https://goo.gl/po6Maj

link program https://goo.gl/5qVqWN 

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ กรุ๊ปเหมา
เที่ยว นครวัด 2 วัน 1 คืน
link program https://goo.gl/zQqQq3

Powered by MakeWebEasy.com