ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9วัน 6คืน บิน(QR)

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9วัน 6คืน บิน(QR)


ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวทะเลสาบฮัลล์ทัทท์
59,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 5 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-มิวนิค
 • วันที่

  2

  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานชไตน์-การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น
 • วันที่

  3

  การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มิวนิค-จัตุรัสมาเรียนพาซ
 • วันที่

  4

  มิวนิค-ซาลส์เบิร์ก-ฮัลสตัท-เชสกี้ ครุมลอฟ
 • วันที่

  5

  เชสกี้ครุมลอฟ-ปราค-มหวิหารเซนต์วิตุส-สะพานชาลส์-หอนาฬิกา ดาราศาสตร์-จัตุรัสเมืองเก่า
 • วันที่

  6

  ปราค-บราติสลาว่า-เที่ยวชมเมืองบราติสลาว่า-บูดาเปสต์
 • วันที่

  7

  บูดาเปสต์-ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน-ล่องแม่น้ำดานูบ- จตุรัสฮีโร่-ซิตาเดลล่า-เวียนนา
 • วันที่

  8

  เวียนนา-พระราชวังเชรินน์บรุนน์-ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์-กรุงเทพฯ
 • วันที่

  9

  กรุงเทพมหานคร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 66,666 66,666 66,666 15,000 - - 26
10 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 66,666 66,666 66,666 15,000 - - 27
11 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 66,666 66,666 66,666 15,000 - - 26
12 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 66,666 66,666 66,666 15,000 - - 25
25 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 63,555 63,555 63,555 15,000 - - 26
16 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 59,999 59,999 59,999 15,000 - - 31
30 พ.ค. 63 - 07 มิ.ย. 63 59,999 59,999 59,999 15,000 - - 27
13 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 62,555 62,555 62,555 15,000 - - 31
20 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 62,555 62,555 62,555 15,000 - - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายพิทยาคม คะมานิคม บ้านไผ่ 4060592366
บัญชีสะสมทรัพย์ นางสาวณัฐฑินาฏย์ เตียนมีผล เซนทรัล ขอนแ่กน 0343913370
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน