ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส(เลสโก สุดที่รักจุงเฟรา) 8วัน 5คืน บิน(TG)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส(เลสโก สุดที่รักจุงเฟรา) 8วัน 5คืน บิน(TG)


นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ตามรอยละคร "ลิขิตรัก" ที่ "ถ้ำน้ำแข็งพันปี" ทดลองใช้บริการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ล่องเรือสู่เกาะเวนิส และเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส "วิมารแห่งจักรพรรดิ"
57,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติมิลาโน มัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี-เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี-ท่าเรือตรอนเคตโต้-ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส-เกาะเวนิส-ท่าเรือซานมาร์โค-สะพานถอนหายใจ-วังดอดจ์-จัตุรัสซานมาร์โค-โบสถ์ซานมาร์โค-เมืองเวโรน่า
 • วันที่

  3

  เมืองเวโรน่า-เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล-อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2-อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่-โรงละครปิอัซซ่า เดลลา สกาลา-ปราสาทสฟอร์เซสโก้-ประตูชัยแห่งเมืองมิลาน-เมืองอินเทอลาเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ทะเลสาบทูน-ทะเลสาบเบรียนซ์-ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์
 • วันที่

  4

  เมืองอินเทอลาเก้น-เมืองกรินเดิลวัลท์-สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน-นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา-สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์-สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็งพันปี-ลานสฟิงซ์-ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป-สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค-นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน-สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์-เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์-เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส
 • วันที่

  5

  เมืองดิจอง-เมืองปารีส-ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี กลานเดอควีด-พระราชวังแวร์ซายส์-ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
 • วันที่

  6

  เมืองปารีส-ล่องเรือบาโตมุช ชมหอไอเฟล-หอไอเฟล-จัตุรัสทรอคคาเดโร่-ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด-ถนนช็อง เซลีเซ-ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล-จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล-สวนและพระราชวังลุกซ็องบูร์-สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3-โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย-ย่านเลอ มาเร่ส์-มหาวิหาร ซาเคร เกอร์-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  7

  เมืองปารีส-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
29 พ.ค. 63 - 05 มิ.ย. 63 57,999 57,999 57,999 12,999 15,000 43,999 31
02 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63 58,999 58,999 58,999 12,999 15,000 44,999 31
12 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 57,999 57,999 57,999 12,999 15,000 43,999 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายพิทยาคม คะมานิคม บ้านไผ่ 4060592366
บัญชีสะสมทรัพย์ นางสาวณัฐฑินาฏย์ เตียนมีผล เซนทรัล ขอนแ่กน 0343913370
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน