������������������������������������

KKL TOUR

KKL TOUR : เที่ยวดี บริการประทับใจ

เคเค แอล ทัวร์ ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดทัวร์นำเที่ยวในประเทศ และทัวร์ต่างประเทศ รวมถึงงานการจัดกิจกรรมสัมมนา ศึกษาดูงาน มากกว่า 15 ปี เรามุ่นเน้นในเรื่องการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยทีมงานไกด์ สตาฟฟ พนักงานขับรถ ที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีใจบริการเป็นสำคัญ และ การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวให้ท่านในเส้นทาง เวลา ที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัย พร้อมความประทับใจ ในระหว่างที่ท่านเดินทางไปกับ เคเค แอล ทัวร์

บริการหลักของเรา

  • บริการจัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ทัวร์องค์กร จัดทัวร์ครบวงจร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

  • บริการจัดโปรแกรมดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา วอล์คแรลลี่ จัดกีฬาสีหรือพักผ่อนประจำปี

  • บริการการท่องเที่ยวแบบแพ๊คเก็จทัวร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

  • บริการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

  • บริการจองห้องพักทั่วโลก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

  • บริการให้คำปรึกษาด้านข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ

  • บริการให้คำปรึกษา และรับทำวีซ่าไปต่างประเทศ วีซ่าเชงเก้น